Onze logopedisten-dyslexiespecialisten

Logopedist en dyslexiespecialist bij Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen

Trea van der Cingel

Mijn naam is Trea van der Cingel, geboren in 1969, getrouwd, moeder van drie kinderen, en wonende in de Zwolse wijk Stadshagen. Ik heb van 1987 tot 1991 logopedie en akoepedie gestudeerd aan de ‘Akademie voor Logopedie en Akoepedie’ aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. In 2016 ben ik 25 jaar werkzaam als logopedist. Mijn werkzame leven als logopedist ben ik begonnen in een logopediepraktijk in Emmeloord. Vervolgens heb ik van 1997 tot 2007 gewerkt in mijn eigen praktijk in Den Ham. Per augustus 2007 heb ik besloten me volledig te richten op de praktijk in Stadshagen. Daarbij ben ik in 2010 afgestudeerd aan de masteropleiding SEN (Special Educational Needs), richting Dyslexie, van de Hogeschool Windesheim.

 
Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen in Zwolle

Linda van Nek

Ik ben Linda van Nek. Samen met mijn man woon ik in Stadshagen. Op Hogeschool Windesheim in Zwolle heb ik de opleiding tot logopedist gevolgd in de periode van 1998 tot 2002. Na mijn opleiding heb ik een aantal jaren in het speciaal onderwijs gewerkt als logopedist. In 2005 ben ik gestart met de masteropleiding tot dyslexiespecialist. Na deze opleiding ben ik gaan werken in een logopediepraktijk in Raalte als logopedist - dyslexiespecialist. Sinds januari 2011 ben ik als logopedist - dyslexiespecialist werkzaam in Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen.

De andere collega's:

Ook werkzaam als logopedist-dyslexiespecialist:

In onze praktijk zijn werkzaam als logopedist en aankomend dyslexiespecialist:

 

Onze missie

De missie van Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen is in de eerste plaats het zo vroeg mogelijk stimuleren en mogelijk maken van leesplezier en succes in spellen, zodat uw kind een innerlijk gemotiveerde lezer en speller wordt. Het streven is dat uw kind een beter technisch leesniveau, een beter inzicht in de tekst en een hoger spellingsniveau krijgt. Hierdoor krijgt het meer zelfvertrouwen en bovendien meer kansen in zijn verdere schoolcarrière. 

In onze samenleving is het onmisbaar om teksten te kunnen lezen, die u dagelijks onder ogen komen (functionele geletterdheid). U moet uw eigen post en verzekeringsformulieren kunnen doorlezen. In staat zijn zelf een leesbare brief te sturen naar instanties.

Een doel dat verder weg ligt, is het ontlenen van plezier aan het lezen van tijdschriften en boeken. Om dit te bereiken bieden we bij Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen te Zwolle begeleiding aan, waarbij uw kind succes ervaart en een betere lezer en speller wordt. Een beter technisch leesniveau, een beter inzicht in de tekst en een hoger niveau van spellen geven uw kind bovendien meer kansen in zijn of haar verdere schoolcarrière.

Trea, ik vond dat je super leuk en ontspannen met ons kind omging en haar positief stimuleerde. Hartelijk dank voor je steun en hulp.

Gespecialiseerde logopedie bij logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen

Onze visie

Volgens Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen betekent kwaliteit excellente vakinhoud, die leidt tot effectieve zorg op maat aan elke individuele cliënt.

Kwaliteit begint met opleiding en registratie
Alle logopedie-dyslexiespecialisten van Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister voor logopedisten. Als dyslexiespecialist zijn we tevens geregistreerd als dyslexiebehandelaar in het register van de beroepsvereniging. Dit houdt in dat we ons voortdurend bij- en nascholen. Ook nemen we deel aan de Kwaliteitskring Dyslexie. Dit is een groep logopedist-dyslexiespecialisten, die onder leiding van een gecertificeerd kwaliteitskringbegeleider ontwikkelingen in het vak en werkwijzen met elkaar bespreken. Tevens zijn we lid van de N.V.L.F., de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Deze beroepsvereniging houdt de logopedist en/of dyslexiespecialist op de hoogte van de meeste recente ontwikkelingen.

Binnen de teamvergaderingen van Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen worden de ontwikkelingen en ervaringen besproken. Dit professioneel bevragen is naar onze mening de kern van waar het echt om draait als het over kwaliteit gaat: wat doen we, en waarom doen we het op deze manier?  
 

Kwaliteit door ervaring
Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen heeft ervaring met vele verschillende behandelmethoden, in allerlei organisaties met talloze kinderen en volwassenen. Door deze brede ervaring is het mogelijk vanuit een groot arsenaal aan kennis naar elk kind te kijken, te observeren en adequate informatie aan ouders te vragen om het probleem te verhelderen. Hierdoor kan er snel een totaalbeeld verkregen worden van elk kind, dat breder reikt dan alleen het lezen en spellen of de taalontwikkeling. Ook is het mogelijk om ouders goed te adviseren over hun kind en bijvoorbeeld advies te geven over het inschakelen van andere deskundigen. Het doel is een behandeling die helemaal is toegesneden op het individuele kind.


Kwaliteit door specialisatie
De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan snel. Maar bij een zo breed vakgebied als logopedie en dyslexie is het ondoenlijk om bij alles up-to-date te blijven. In onze visie gaan kwaliteit en specialisatie daarom samen. 

Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen uit Zwolle is aangesloten bij brancheverenigingen