Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen in Zwolle

In onze hooggeletterde samenleving is het goed kunnen lezen en schrijven heel belangrijk. Vanaf groep 2 van de basisschool ontwikkelen kinderen (de voorbereidingen voor) deze vaardigheid. Wanneer dit niet goed lukt, bijvoorbeeld door een zwakke klankontwikkeling of een beperkte woordenschat, kan dat van grote invloed zijn. Alle ogen zijn vanaf groep 3 gericht op het leren lezen van het kind, en als dit niet lukt, staat dit het functioneren op school in de weg. Maar ook het zelfvertrouwen van kinderen kan hierdoor ernstig belemmerd worden. Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen biedt specifiek deze kinderen een steuntje in de rug. Onze logopedisten en dyslexiespecialisten hebben veel ervaring op dit gebied en werken samen met drie basisscholen in Zwolle. 

Wij bieden gespecialiseerde logopedie voor cliënten met problemen op het gebied van:

 • Beginnende geletterdheid en de gerelateerde spraak/taalproblemen
   
 • Lezen, spellen, begrijpend lezen en de gerelateerde spraak/taalproblemen             
   
 • Dyslexie
   
 • Advisering hulpmiddelen bij dyslexie
   
 • Problemen met lezen en schrijven bij volwassenen

Lees meer over gespecialiseerde logopedie

De extra behandeling kan soms bij kinderen zoveel resultaat opleveren dat ze weer mee kunnen met de groep en verder onderzoek wordt voorkomen.

Evert van den Born, IB-er van basisschool “De Schatkamer” te Zwolle

Nieuws uit de praktijk

Cursus voor leerkrachten geaccrediteerd

November 2016- De workshop "Logopedie en Begrijpend Lezen" is in het afgelopen jaar ontwikkeld tot een geaccrediteerde cursus voor leerkrachten. De cursus staat geregistreerd in het Register Leraar, onder nummer QCQFzh20uy, voor 16 RU (registeruren). De naam van de cursus is: "Begrijpend Lezen en Begrijpend Leven". Deze naam is gekozen, omdat het betekenisvol en effectief onderwijzen van lezen met begrip leidt tot nadenken, op diverse niveaus (zowel door de leerling als door de leerkracht). In deze cursus zijn de 21 eeuwse vaardigheden geïntegreerd, waaronder het kritisch denken. Vanuit dit kritisch denken ontwikkelt een kind zich tot een geëngageerd mens, die niet impulsief overal een 'mening' over heeft. Hiervoor is het noodzakelijk dat een kind (lees: elk mens) bewust leert omgaan met de informatieovervloed in onze 21e eeuwse digitale samenleving. Ook moet een kind leren denken in netwerken, relaties zien tussen verschijnselen, en leren denken in mogelijkheden in plaats van vaste waarheden. Voor meer informatie zie onder het kopje downloads: geaccrediteerde cursus Begrijpend Lezen voor Leerkrachten.

Workshops begrijpend lezen

April 2015- De afgelopen maanden hebben we met veel plezier workshops begrijpend lezen verzorgd op basisschool "De Zevensprong", basisschool "De Schatkamer" en basisschool "De Wendakker", alledrie te Stadshagen. Op 9 juni aanstaande zullen we een tweede workshop geven op basisschool "De Wendakker". Bij de downloads vindt u een deel van de presentatie. Als u als school(leider) binnen of buiten Stadshagen meer wilt weten over de mogelijkheden van het aanvragen van een workshop "Logopedie en Begrijpend Lezen" dan kunt u contact opnemen met de praktijkhoudster, mw. T. van der Cingel, tel 06-40009993, of via het contactformulier op deze website.

Gespecialiseerde logopedist/leesspecialisten kunnen voor een kind en leerkracht voor verheldering zorgen als begrijpend lezen lastig blijft. Begrijpend lezen heeft namelijk alles te maken heeft met de taalontwikkeling: bijvoorbeeld woordenschat, zinsbegrip, tekstbegrip. En dat zijn aspecten die een gespecialiseerd logopedist in kaart kan brengen, en kan verbinden aan de andere aspecten die met begrijpend lezen samenhangen. Overigens is onze belangrijkste boodschap: zorg voor een echte, levendige interesse in de tekst. Deze interesse kun je versterken door je eigen mening en gedachten over een onderwerp te delen met de kinderen waar je les aan geeft. Dat maakt begrijpend lezen een uitstekend middel om over wezenlijke zaken te praten: het 'hoe' en 'waarom' van allerlei aspecten in de maatschappij en in de wereld komen aan bod.

Kwaliteit

September 2014: Voor u gelezen: "We kunnen alle denkbare factoren van de primaire processen borgen in een kwaliteitsmanagementsysteem, laten beoordelen door visitatiecommissies en voorzien van accreditaties, maar zolang we empathie en compassie niet meenemen als wezenlijk onderdeel van verbetering van de kwaliteit, zullen we niet verder komen" (F. Lee, in Managementboek.nl, september 2014).

DIt is zo passend bij onze visie en werkwijze dat ik u dit treffende citaat niet wilde onthouden. 

 

Lezenderwijs nieuwsbrief beschikbaar

Februari 2014 - Onder het kopje downloads vindt u de eerste Lezenderwijs Nieuwsbrief van dit jaar. Met concrete tips voor leerkrachten en met uitleg over het verschil tussen reguliere logopedie en specialistische logopedie voor lezen en spellen.

Achmea toont grote waardering voor visie- en werkdocument Lezenderwijs

Januari 2014 - In een persoonlijk gesprek gaf de zorgverzekeraar aan dat het document met de omschrijving en onderbouwing van specialistische logopedie bruikbaar is voor de inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling binnen de beroepsgroep. Achmea zegde toe ook zelf actief Lezenderwijs onder de aandacht te brengen van de beroepsvereniging.

Wilt u meer weten over wat we voor uw kind kunnen doen?

Gespecialiseerde logopedie kan verder kijken naar de oorzaak en daarmee gerichter hulp bieden. 

Wilrike van Emmink, IB-er van basisschool “De Wendakker”, te Zwolle

Het gaat niet om de tekst, het gaat om dat je het weet.

A. , 8 jaar