Sense Coaching voor hoogsensitieve personen (HSP) in de regio Zwolle

Vanaf november 2023 ben je welkom op www.sense-coachinghsp.nl, mijn vernieuwde website voor coaching HSP.

Ik ben Trea van der Cingel, gecertificeerd begeleider HSP en logopedist. Als hoogsensitief mens ben ik van nature al van jongs af aan geïnteresseerd in de essentie van het leven. En altijd op zoek geweest naar deze essentie vanuit diverse gezichtspunten, zoals de psychologie, filosofie, religie en kunst. Jezelf kennen en accepteren en van daaruit de ander ontmoeten is denk ik één van de grootste essenties, die in alle filosofieën en grote levensverhalen terugkomt. Het is hierdoor voor mij vanzelfsprekend om de cliënten die ik als logopedist begeleid aan te voelen, me in te leven in hun situatie en intuïtief te "weten" waar de cliënt echt iets aan heeft. En sinds najaar 2020 was er ineens het moment waarop ik nóg meer naar de kern wilde, door naast logopedist ook begeleider te worden van andere hoogsensitieve personen, die vastgelopen zijn in hun leven en nog niet de krácht van hoogsensitiviteit hebben ervaren. Na het volgen van een opleiding bij Antoine van Staveren in Amsterdam is nu het moment aangebroken dat ik mijn levenservaring, ervaring als therapeut en als hoogsensitief persoon wil samenbrengen in deze begeleiding.

Neem contact op

Wat is hoogsensitief?

Ieder persoon is anders, heeft zijn of haar unieke combinatie van eigenschappen, karakter, uitstraling. Dit is bij hoogsensitieve mensen precies hetzelfde. Het verschil is, dat de ‘instelling’ van een hoogsensitief persoon vergeleken met andere mensen gevoeliger is. De HSP-er is zeg maar ‘scherper afgesteld’, zowel voor zichzelf als voor anderen en voor de omgeving. Hierdoor zijn een aantal eigenschappen vaak herkenbaar voor HSP-ers:

  Sterke gevoeligheid voor prikkels uit de omgeving

  Groot inlevingsvermogen in andere mensen

  Sterke intuïtie voor de sfeer/stemming in een groep

  Vaak een grote fantasie en creativiteit

" Ik luister naar mijn innerlijke stem "

Waar kan een HSP-er last van hebben?

In onze maatschappij komt er voortdurend veel op ons af. Het tempo is hoog, de eisen zijn hoog en alles lijkt steeds te veranderen. Veel mensen zijn erg gericht op meedraaien in het hoge tempo, op carrière maken, en op de heersende opvatting dat ‘succes een keuze is’, en dat iedereen er zelf zoveel mogelijk uit moet slepen voor zichzelf. 

 

Een HSP-er kan door de sterke gevoeligheid voor alle prikkels, eisen, het hoge tempo en voor de beïnvloeding door andere mensen last krijgen van:

  Ernstige vermoeidheid

  Onzekerheid

  Angsten

  Neiging zich af te sluiten

  Gevoel van overbelasting

  Gevoel altijd te doen wat anderen willen en niet wat jezelf wilt

  Je schuldig voelen

  Paniekaanvallen

  Gevoel dat ‘je nooit goed genoeg bent’

  Zweten, blozen, trillen, hartkloppingen

" Als je doet wat iedereen wil, ben je nooit jezelf "

Is hoogsensitiviteit een afwijking of stoornis?

Nee, zeker niet. HSP-ers hebben geen stoornis en ze zijn ook niet sentimenteel of overgevoelig. Ze hebben een sterkere antenne dan gemiddeld voor prikkels en stemmingen. Dit is heel goed als kwaliteit in te zetten, bijvoorbeeld in de beroepskeuze (veel HSP-ers zijn docent, acteur/actrice, kunstenaar, logopedist, therapeut).

Wat kun je doen om de last van HSP te verminderen?

Door middel van de aangeboden, effectieve begeleiding kun je leren om beter om te gaan met de dingen waar je last van hebt. Dit is voor iedere HSP-er weer anders. Hierdoor kun je als HSP-er een nieuwe innerlijke balans vinden en komt er ruimte om de krachtige kant van je hoogsensitiviteit te ervaren.

Tijdens de begeleiding komen diverse onderdelen aan bod:

  Het ervaren van rust in jezelf door de zogenaamde ‘binnenwereld-buitenwereld methode’

  De belevingsgebieden in jezelf

  Het ervaren van het ‘denken’ (de ‘mind’) op je leven

  Wat is van jezelf en wat is van de andere mensen en de omgeving

  Het letterlijk ervaren van jezelf als mens als totaliteit, met gevoel, intuïtie en verstand, waardoor je meer jezelf wordt

HSP 3-in-1 Test Instituut EszenzZ Amsterdam ©

Download de test

Verloop van het traject

De kosten voor de begeleiding van HSP-ers zijn 80 euro per uur. In totaal zijn 10 -12 sessies nodig van (ongeveer) 1 uur. Er is korting mogelijk als u van een uitkering moet rondkomen of er andere financiële obstakels zijn. Er is een mogelijkheid dat de werkgever de sessies vergoedt in het kader van (bijscholing op het gebied van) persoonlijke ontwikkeling. Ik adviseer u hiernaar te informeren bij uw werkgever.

 

Na aanmelding volgt een gratis kennismakingsgesprek, waarin over en weer verwachtingen en mogelijkheden worden besproken. Als het na dit gesprek voor allebei goed voelt, kan de begeleiding worden gestart.