Missie en visie van de logopedisten-dyslexiespecialisten uit Zwolle

Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen wordt geleid door Trea van de Cingel. Lees hieronder meer over haar en over de missie en visie van ons bedrijf. Voor meer informatie of een afspraak neemt u contact op door te bellen via 06 - 40 00 99 93, of laat een bericht achter op de contactpagina.

Neem contact op

Trea van der Cingel

Mijn naam is Trea van der Cingel, geboren in 1969, getrouwd, moeder van drie kinderen en wonende in de Zwolse wijk Stadshagen. Ik heb van 1987 tot 1991 logopedie en akoepedie gestudeerd aan de ‘Akademie voor Logopedie en Akoepedie’ aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle.

 

Mijn werkzame leven als logopedist ben ik begonnen in een logopediepraktijk in Emmeloord. Vervolgens heb ik van 1997 tot 2007 gewerkt in mijn eigen praktijk in Den Ham. Per augustus 2007 heb ik besloten me volledig te richten op de praktijk in Stadshagen. Daarbij ben ik in 2010 afgestudeerd aan de masteropleiding SEN (Special Educational Needs), richting Dyslexie, van de Hogeschool Windesheim. In 2020 heb ik de opleiding gedaan tot Begeleider Hoogsensitieve Personen (HSP).

Onze missie

De missie van Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen is in de eerste plaats het zo vroeg mogelijk stimuleren en mogelijk maken van leesplezier en succes in spellen, zodat uw kind een innerlijk gemotiveerde lezer en speller wordt. Het streven is dat uw kind een beter technisch leesniveau, een beter inzicht in de tekst en een hoger spellingsniveau krijgt. Hierdoor krijgt het meer zelfvertrouwen en bovendien meer kansen in zijn verdere schoolcarrière.

 

In onze samenleving is het onmisbaar om teksten te kunnen lezen, die u dagelijks onder ogen komen (functionele geletterdheid). U moet uw eigen post en verzekeringsformulieren kunnen doorlezen. In staat zijn zelf een leesbare brief te sturen naar instanties.

Een doel dat verder weg ligt, is het ontlenen van plezier aan het lezen van tijdschriften en boeken. Om dit te bereiken bieden we bij Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen te Zwolle begeleiding aan, waarbij uw kind succes ervaart en een betere lezer en speller wordt.

Een beter technisch leesniveau, een beter inzicht in de tekst en een hoger niveau van spellen geven uw kind bovendien meer kansen in zijn of haar verdere schoolcarrière.

“Trea, ik vond dat je super leuk en ontspannen met ons kind omging en haar positief stimuleerde. Hartelijk dank voor je steun en hulp.”

Persoonlijke missie van Trea van der Cingel bij stemklachten

Mijn persoonlijke missie bij de begeleiding van cliënten met stemklachten is om met logopedische professionele methodes en technieken de stemkwaliteit en het stemgebruik te optimaliseren.

Hierbij werken we echt samen, elke cliënt is anders, en er zijn vele wegen om een doel te bereiken. Elk mens en elke stem is uniek. Ik probeer daarom altijd de mens te zien in zijn totaliteit, en breder te kijken dan alleen "een stem".

De combinatie van stemtechnieken, het breder kijken dan de stem, en humor als relativering maakt dat de cliënt zich over het algemeen snel ontspannen voelt. En uiteraard draagt dit bij aan het sneller en beter herstellen van de stem.

Onze visie

Volgens Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen betekent kwaliteit excellente vakinhoud, die leidt tot effectieve zorg op maat aan elke individuele cliënt.

Kwaliteit begint met opleiding en registratie

Alle logopedie-dyslexiespecialisten van Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister voor logopedisten. Als dyslexiespecialist zijn we tevens geregistreerd als dyslexiebehandelaar in het register van de beroepsvereniging.

 

Dit houdt in dat we ons voortdurend bij- en nascholen. Ook nemen we deel aan de Kwaliteitskring Dyslexie. Dit is een groep logopedist-dyslexiespecialisten, die onder leiding van een gecertificeerd kwaliteitskringbegeleider ontwikkelingen in het vak en werkwijzen met elkaar bespreken.

 

Tevens zijn we lid van de N.V.L.F., de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Deze beroepsvereniging houdt de logopedist en/of dyslexiespecialist op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

 

Binnen de teamvergaderingen van Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen worden de ontwikkelingen en ervaringen besproken. Dit professioneel bevragen is naar onze mening de kern van waar het echt om draait als het over kwaliteit gaat: wat doen we en waarom doen we het op deze manier?

 

Trea van der Cingel, de praktijkhoudster, ziet tevens cliënten met stemklachten. Hiervoor heeft zij diverse cursussen op het gebied van logopedische stembehandelingstechnieken gevolgd. Daarnaast put ze uit de ervaring van het ontwikkelen van haar eigen zangstem en als derde uit haar hoogsensitiviteit, die helpt om de mens als totaal te zien. Desgewenst kan de behandeling voor stemklachten ook worden gecombineerd met de begeleiding voor HSP, zeker als de cliënt zelf ook hoogsensitief is.

Kwaliteit door ervaring
Logopediepraktijk van der Cingel Stadshagen heeft ervaring met vele verschillende behandelmethoden, in allerlei organisaties met talloze kinderen en volwassenen. Door deze brede ervaring is het mogelijk vanuit een groot arsenaal aan kennis naar elk kind te kijken, te observeren en adequate informatie aan ouders te vragen om het probleem te verhelderen. Hierdoor kan er snel een totaalbeeld verkregen worden van elk kind, dat breder reikt dan alleen het lezen en spellen of de taalontwikkeling.

 

Ook is het mogelijk om ouders goed te adviseren over hun kind en bijvoorbeeld advies te geven over het inschakelen van andere deskundigen. Het doel is een behandeling die helemaal is toegesneden op het individuele kind.

 

Trea van der Cingel begeleidt al haar hele werkzame leven als logopedist cliënten met stemklachten. De laatste jaren heeft ze zich hier speciaal in verdiept, door een aantal cursussen te volgen op stemgebied en op het gebied van HSP. De cliënt wordt gezien als totaal mens, met een lichaam, gevoelens, gedachten, bewustzijn. Het totale functioneren van een mens heeft invloed op zijn of haar stem. De mogelijkheid vanuit ervaring en persoonlijkheid om dit bij cliënten aan te voelen en aan te ‘raken’ kan de cliënt ondersteunen om zijn of haar eigen pad naar balans te vinden en hierdoor te ervaren dat de stem hierin meegaat. Niet voor niets wordt gezegd: “De stem is de spiegel van de ziel”.

 

Kwaliteit door specialisatie

De ontwikkelingen in ons vakgebied gaan snel. Maar bij een zo breed vakgebied als logopedie en dyslexie is het ondoenlijk om bij alles up-to-date te blijven. In onze visie gaan kwaliteit en specialisatie daarom samen.