Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen in Zwolle

Lezen, spellen en begrijpend lezen

In onze hooggeletterde samenleving is het goed kunnen lezen en schrijven heel belangrijk. Vanaf groep 2 van de basisschool ontwikkelen kinderen (de voorbereidingen voor) deze vaardigheid. Wanneer dit niet goed lukt, bijvoorbeeld door een zwakke klankontwikkeling of een beperkte woordenschat, kan dat van grote invloed zijn. Alle ogen zijn vanaf groep 3 gericht op het leren lezen van het kind, en als dit niet lukt, staat dit het functioneren op school in de weg. Maar ook het zelfvertrouwen van kinderen kan hierdoor ernstig belemmerd worden. Bovendien leidt onvoldoende technisch lezen vaak tot zwak begrijpend lezen. Zeker als daar ook nog taalproblemen bij komen. Dit geldt met name voor de kinderen van groep 4/5 tot en met groep 8, maar ook voor kinderen in de eerste jaren van het VO. Logopediepraktijk Van der Cingel Stadshagen biedt specifiek deze kinderen een steuntje in de rug. Onze logopedisten en dyslexiespecialisten hebben veel ervaring op dit gebied en werken samen met drie basisscholen in Zwolle.

Stemklachten

Als u last hebt van een schorre of hese stem, het gevoel hebt dat u een prop in de keel hebt die niet weg wil, of het gevoel hebt dat uw stem te zwak is om goed te functioneren op uw werk of bij het uitoefenen van uw hobby, dan is het niet nodig om dit 'dan maar' te accepteren. Hier is door het aanleren van een goede stemtechniek bij logopedie heel veel aan te verbeteren. Bovendien voorkomt u hiermee dat de klachten steeds erger worden. De behandelingen worden uitgevoerd door Trea van der Cingel, praktijkhoudster. Zij heeft zowel in beroep als hobby (zangles en lid van Toonkunstkoor Caecilia) een grote affiniteit met het stemgebruik bij zingen en spreken.

Wij bieden gespecialiseerde logopedie voor cliënten met problemen op het gebied van:

  • Beginnende geletterdheid en de gerelateerde spraak/taalproblemen

 

  • Lezen, spellen, begrijpend lezen en de gerelateerde spraak/taalproblemen             
     
  • Dyslexie

 

  • Advisering hulpmiddelen bij dyslexie

 

  • Problemen met lezen en schrijven bij volwassenen

 

  • Stemklachten

 

Lees meer over gespecialiseerde logopedie

De extra behandeling kan soms bij kinderen zoveel resultaat opleveren dat ze weer mee kunnen met de groep en verder onderzoek wordt voorkomen.

Evert van den Born, IB-er van basisschool “De Schatkamer” te Zwolle

Nieuws uit de praktijk

Februari 2018: Koorcoaching "Toon op Maat" op het raakvlak van logopedie en zangpedagogiek

Op 26 februari is de eerste koorcoaching gegeven aan een koor in de regio. De koorcoaching wordt gegeven door Trea van der Cingel, logopedist en stemspecialist van Logopediepraktijk van der Cingel, en Clara de Vries, zangeres en zangpedagoog met een eigen zangpraktijk in Zwolle. Door onze krachten te bundelen hebben we een mooie balans gevonden tussen logopedisch oefenen (om stemklachten te voorkomen) en het werken aan een mooie koorklank (het zangpedagogische gedeelte). Wie geïnteresseerd is, kan meer lezen in de bijlage "Toon op Maat", of contact opnemen via de mail: trea@logovandercingel of telefoon: 06-40009993.

Jan. 2018: Stemtherapie voor Beroepssprekers

In januari heeft Trea van der Cingel de tweede, wederom zeer inspirerende, cursus stembehandeling bij Jopie Kuiper gevolgd. Het onderwerp was het behandelen van stemklachten bij beroepssprekers. Hierbij kunt u denken aan leerkrachten, zangers, mensen die professioneel of als amateur toneelspelen, zwembadinstructeurs en -instructrices. Eigenlijk gaat het om iedereen die beroepsmatig of als amateur zijn of haar stem veel gebruikt en merkt dat de stem soms hees wordt na lang praten of zingen. Andere symptomen zijn onder andere: schorheid, brok in de keel, overslaande stem, gebrek aan adem, te zwak volume om de groep te bereiken. Wie met deze klachten tobt hoeft hier geen genoegen mee te nemen. Het valt op hoe vaak mensen niet een logopedist opzoeken met stemklachten, en maar accepteren dat hun zwakke of schorre stem er nu eenmaal bij hoort. Dat hoeft dus niet! U kunt door een betere stemtechniek ervoor zorgen dat uw stem optimaal presteert, en dat u geen last meer hebt van uw stem bij het uitoefenen van beroep of hobby. Voor meer advies en overleg kunt u contact met me opnemen: tel. 06-40009993

maart 2018: Reacties collega's op methodiek 'Begrijpend Leven' zeer positief!

De reacties van de collega's in de afgelopen maanden bleek de methodiek niet alleen effectief voor het behandelen van de taalstoornis, maar ook te leiden tot grotere motivatie bij logopedist èn kind. "Dit is wèl leuk", was de reactie die een collega gaf van een kind dat tot dan toe weinig affiniteit had met lezen en met tekstbegrip.

Oktober 2017- Methodiek 'Begrijpend Leven' in Raalte met succes aangeboden

Op 20 en 27 september j.l. heb ik de cursus  'Begrijpend Leven' gegeven aan leerkrachten van scholen van het samenwerkingsverband EPOS in Raalte. Een voor mij bijzondere ervaring, omdat het de eerste keer was dat ik de cursus gaf buiten mijn werkkring, aan leerkrachten die ik nog niet kende. Het was ontzettend leuk om te merken dat leerkrachten positief reageerden op de cursus, en de meerwaarde er duidelijk van inzagen. Een paar reacties: "Ik heb nieuwe inzichten en motivatie gekregen"; "Je sluit goed aan bij de hulpvraag"; "Heel bruikbaar en praktisch" en tenslotte: "Inzicht gekregen dat je je niet altijd aan de methode hoeft te houden, het is vakoverstijgend". De leerkrachten krijgen de door mij voorbereide teksten voor een periode van enkele maanden per mail. Over een half jaar zal ik contact opnemen om te bespreken hoe het is gegaan met het implementeren van deze methodiek. En vanaf deze maand zal ik actief gaan werken aan het leggen van contacten met leerkrachten, IB-ers en directeuren. Uiteraard kan iedereen die geïnteresseerd is me rechtstreeks mailen (trea@logovandercingel.nl) of bellen (06-40009993).

Juni 2017- Stemklachten bij beroepssprekers

Na in december 2016 een stemcursus te hebben gevolgd bij Jopie Kuiper (wat een gemotiveerde, kundige docent!) begeleid ik in de praktijk een aantal beroepssprekers. Vooral voor leerkrachten is het van het grootste belang dat ze hun stem beschermen tegen overbelasting, en voorkomen dat ze uitvallen door schorheid, heesheid en pijn bij het spreken. In de behandeling worden een aantal stemmethodieken gebruikt, die aangepast worden aan de individuele cliënt. Ook voor zangers (hobby of beroep) zijn deze methodes zeer bruikbaar, om stemklachten te voorkomen.

Juni 2017- "Begrijpend Leven", hoe doe je dat?

De methodiek "Begrijpend Leven" is vernieuwd, getoetst aan de laatste ontwikkelingen en in een nieuw jasje gestoken. Ik heb inmiddels contact met een aantal basisscholen over het verzorgen van een cursus "Begrijpend Leven" van 2 dagdelen. De bedoeling is om deze methodiek aan te bieden aan scholen die vernieuwend zijn, die los willen denken van vaste methodes, die zich kritisch afvragen wàt ze leerlingen willen leren en waaròm leerlingen dit zouden moeten willen weten. Wie geïnteresseerd is in een gesprek is van harte welkom. Mijn bedoeling is niet om de methodiek commercieel 'in de markt te plaatsen'. Maar wèl om leerkrachten en scholen van dienst te zijn met een product waar ik met hart en ziel achter sta, en waarvan ik uit ervaring weet dat het een totale verandering meebrengt in het onderwijzen van "Begrijpend Lezen".  De motivatie en het plezier dat hierdoor terugkomt, is enorm. Dat zal mijn drive zijn om het komende seizoen schooldirecteuren, IB-ers en leerkrachten te spreken en te enthousiasmeren!

Een voorproefje van de methodiek "Begrijpend Leven" vindt u in de rubriek Downloads op deze pagina.

Juni 2017- Voor u gelezen, nieuwsbrief GZNDHDSZRG:

De Raad voor Volkgezondheid en Samenleving (RVS) pleit voor meer context in wetenschappelijk onderzoek. Volgens de raad is “het accent in de zorg teveel komen te liggen op externe verantwoording, transparantie, standaardisatie en controle”. Dat schrijft de RVS op 17 juni j.l. in het advies ” Zonder context geen bewijs – de illusie van evidence-based practice”. Volgens raadslid Jan Kremer is goede zorg vooral een kwestie van hart en ziel, en niet alleen van verstand.

November 2016- "Begrijpend Leven" geaccrediteerd voor leerkrachten. De workshop "Logopedie en Begrijpend Lezen" is in het afgelopen jaar ontwikkeld tot een geaccrediteerde cursus voor leerkrachten. De cursus staat geregistreerd in het Register Leraar, onder nummer QCQFzh20uy, voor 16 RU (registeruren). De naam van de cursus is: "Begrijpend Leven". Deze naam is gekozen, omdat het betekenisvol en effectief onderwijzen van lezen met begrip leidt tot nadenken, op diverse niveaus (zowel door de leerling als door de leerkracht). In deze cursus zijn de 21 eeuwse vaardigheden geïntegreerd, waaronder het kritisch denken. Vanuit dit kritisch denken ontwikkelt een kind zich tot een geëngageerd mens, die niet impulsief overal een 'mening' over heeft. Hiervoor is het noodzakelijk dat een kind (lees: elk mens) bewust leert omgaan met de informatieovervloed in onze 21e eeuwse digitale samenleving. Ook moet een kind leren denken in netwerken, relaties zien tussen verschijnselen, en leren denken in mogelijkheden in plaats van vaste waarheden. Voor meer informatie zie onder het kopje downloads: geaccrediteerde cursus Begrijpend Lezen voor Leerkrachten.

Workshops begrijpend lezen

April 2015- De afgelopen maanden hebben we met veel plezier workshops begrijpend lezen verzorgd op basisschool "De Zevensprong", basisschool "De Schatkamer" en basisschool "De Wendakker", alledrie te Stadshagen. Op 9 juni aanstaande zullen we een tweede workshop geven op basisschool "De Wendakker". Bij de downloads vindt u een deel van de presentatie. Als u als school(leider) binnen of buiten Stadshagen meer wilt weten over de mogelijkheden van het aanvragen van een workshop "Logopedie en Begrijpend Lezen" dan kunt u contact opnemen met de praktijkhoudster, mw. T. van der Cingel, tel 06-40009993, of via het contactformulier op deze website.

Gespecialiseerde logopedist/leesspecialisten kunnen voor een kind en leerkracht voor verheldering zorgen als begrijpend lezen lastig blijft. Begrijpend lezen heeft namelijk alles te maken heeft met de taalontwikkeling: bijvoorbeeld woordenschat, zinsbegrip, tekstbegrip. En dat zijn aspecten die een gespecialiseerd logopedist in kaart kan brengen, en kan verbinden aan de andere aspecten die met begrijpend lezen samenhangen. Overigens is onze belangrijkste boodschap: zorg voor een echte, levendige interesse in de tekst. Deze interesse kun je versterken door je eigen mening en gedachten over een onderwerp te delen met de kinderen waar je les aan geeft. Dat maakt begrijpend lezen een uitstekend middel om over wezenlijke zaken te praten: het 'hoe' en 'waarom' van allerlei aspecten in de maatschappij en in de wereld komen aan bod.

Kwaliteit

September 2014: Voor u gelezen: "We kunnen alle denkbare factoren van de primaire processen borgen in een kwaliteitsmanagementsysteem, laten beoordelen door visitatiecommissies en voorzien van accreditaties, maar zolang we empathie en compassie niet meenemen als wezenlijk onderdeel van verbetering van de kwaliteit, zullen we niet verder komen" (F. Lee, in Managementboek.nl, september 2014).

DIt is zo passend bij onze visie en werkwijze dat ik u dit treffende citaat niet wilde onthouden. 

 

Lezenderwijs nieuwsbrief beschikbaar

Februari 2014 - Onder het kopje downloads vindt u de eerste Lezenderwijs Nieuwsbrief van dit jaar. Met concrete tips voor leerkrachten en met uitleg over het verschil tussen reguliere logopedie en specialistische logopedie voor lezen en spellen.

Achmea toont grote waardering voor visie- en werkdocument Lezenderwijs

Januari 2014 - In een persoonlijk gesprek gaf de zorgverzekeraar aan dat het document met de omschrijving en onderbouwing van specialistische logopedie bruikbaar is voor de inhoudelijke kwaliteitsontwikkeling binnen de beroepsgroep. Achmea zegde toe ook zelf actief Lezenderwijs onder de aandacht te brengen van de beroepsvereniging.

Wilt u meer weten over wat we voor uw kind kunnen doen?

Gespecialiseerde logopedie kan verder kijken naar de oorzaak en daarmee gerichter hulp bieden. 

Wilrike van Emmink, IB-er van basisschool “De Wendakker”, te Zwolle

Het gaat niet om de tekst, het gaat om dat je het weet

A. , 8 jaar

Dit is wèl interessant!

D., 8 jaar